Menvereniging Maasduinen

Privacy verklaring

Voor u en voor Menvereniging Maasduinen is vertrouwelijkheid en veiligheid erg belangrijk. Wij behandelen uw gegevens dan ook strikt vertrouwelijk. Hiervoor heeft de vereniging een privacy reglement opgesteld.

Privacy reglement

Door u verstrekte informatie.
Als u de Menvereniging Maasduinen uw e-mail adres of andere persoonlijke informatie stuurt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of aanvullende informatie, verzekeren wij u ervan deze gegevens voor geen enkel ander doel te zullen gebruiken. Uiteraard verstrekken wij ook geen e-mail adressen aan derden.

Automatisch verzamelde niet-persoonlijke informatie.
Wanneer u onze website raadpleegt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is (bijvoorbeeld het gebruikte type internet browser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website vanwaar u kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u aan het bezoek besteedt, de bekeken pagina’s). Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te meten en hun inhoud te verbeteren.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het privacy beleid van Menvereniging Maasduinen. De Menvereniging Maasduinen is zich volledig bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijk informatie te verstrekken. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of website en/of publicaties voorkomen. Indien uw gegevens verkeerd zijn of indien u uw gegevens uit onze databank wenst te verwijderen, kunt u ons dit via het emailadres info@menverenigingmaasduinen.nl laten weten.